Vpis v srednjo šolo je pomemben korak za vsakega devetošolca, da je odločitev o najbolj ustreznem programu lažja, učencem in staršem nudi usmeritve svetovalna služba. Učencem predstavimo različne programe, na katere se lahko vpišejo in možne poklicne poti. Povprašamo jih po njihovih interesih, jih informiramo o informativnih dnevih, vpisnem postopku, jim pomagamo pri prijavi in vpisu ter jih podpiramo na njihovi poti iskanja poklicne poti.

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V PRVI LETNIK SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

11. in 12. 2. 2022 (petek in sobota) Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih 
Do 4. 4. 2022 Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole (pripravi svetovalna služba)
8. 4. 2022 do 16.00 ure MIZŠ javno objavi številčno stanje prijav
Do 25. 4. 2022 do 14. ure Morebitni prenosi prijav za vpis na srednje šole
24. 5. 2022 Javna objava omejitev vpisa
15. 6. 2022 Zaključek 9. razreda in razdelitev spričeval
Med 16. in 21. 6. 2022 do 14.00 ure Vpis na srednje šole (vabila vam pošljejo srednje šole)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2022/23 najdete na povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2022-2023/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2022-2023.pdf

 

Pri vsakem koraku bo svetovalna služba nudila podporo in dodatno informirala tako učence kot starše.

 

ŠOLANJE

Učenci, ki se šolajo v prilagojenih izobraževalnih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), se po končani osnovni šoli vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki trajajo 2 leti.

Srednje šole in programi, ki izvajajo NPI v savinjski regiji:

PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL

Profesorici in dijakine iz ŠC Velenje so 22. 11. 2021 preko atraktivnih delavnic predstavili program pomočnik v biotehniki in oskrbi.

   


Profesorica iz ŠC Šentjur je 6. 12. 2021 predstavila program pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Profesorja iz ŠC Celje sta 8. 12. 2021 preko zanimivih delavnic predstavila program pomočnik pri tehnologiji gradnje in pomočnik v tehnoloških procesih.

Hvala vsem za predstavitve in darila!

Spletne strani srednjih šol:

ŠOLSKI CENTER CELJE: https://www.sc-celje.si/ (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko: Preoblikovalec tekstilij; Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije: Pomočnik v tehnoloških procesih; Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Pomočnik pri tehnologiji gradnje)

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR: https://sc-s.si/joomla/index.php/izobraevalni-programi (Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

ŠOLSKI CENTER VELENJE: http://www.scv.si/sl/mediji/izobrazevanje-2/ (Šola za strojništvo, geotehniko in okolje: Pomočnik v tehnoloških procesih; Šola za storitvene dejavnosti: Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

 

Opisi poklicev v NPI:

 

Preberi, kaj si o srednjih šolah povedali bivši učenci II. OŠ Žalec …

Preoblikovalec tekstilij

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v biotehniški oskrbi

 

POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ:

 

(Skupno 292 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost