EKO KOLEDAR

Izjemnega pomena je tudi Eko koledar s katerim želimo delovati v največji koristi okolja. Pomembno je, da so otroci ozaveščeni o dnevih namenjeni Zemlji.  

PROJEKTI 2022/2023

Skrbimo za zbiranje odpadnih materialov in sicer pokrovčkov in papirja.Druge odpadne materiale pa shranjujemo in jih ponovno recikliramo. Skrbimo, da odpadkom dajemo novo življenje.Pomembno je tudi, da skrbimo za recikliranje hrane, ki ostane v času malice in kosila....

KAM PO POMOČ?

Kadar se vi ali vaš otrok sooča s težavami v duševnem zdravju, je pomembno poiskati primerno strokovno pomoč.       Osebni zdravnik Centri za duševno zdravje (Centri za duševno zdravje – Program Mira (zadusevnozdravje.si) Centri za krepitev...

Zimski športni dan v NIS

V petek, 10. 2. 2023, so se učenci od 1. do 7. razreda odpravili na zimski športni dan proti Rogli. Vijugasta cesta je vse pripeljala do belih strmin, ki so bila obsijana s soncem. Kljub nizkim temperaturam je sonček poskrbel, da nikogar ni zeblo. Učenci so vse...

Razpis za ravnatelja

Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, na podlagi  58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,...
Dostopnost