Mobilna služba

MOBILNA SLUŽBA

V mobilni službi je na matični šoli zaposlenih 17 strokovnjakinj različnih profilov. Sestavljajo jo specialne in rehabilitacijske pedagoginje, defektologinje, inkluzivne pedagoginje, socialni pedagoginji, logopedinja in psihologinja. Tako lahko otrokom nudimo celostno pomoč in podporo z vidika različnih strok. Strokovnjakinje svojo učno obvezo delno ali v celoti opravljajo na desetih osnovnih šolah (I. OŠ Žalec, OŠ Braslovče, OŠ Polzela, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Petrovče, OŠ Griže, OŠ Mozirje, OŠ Šempeter v Savinjski dolini, Waldorfska šola Savinja) in šestih vrtcih (Vrtec Polzela, Vrtci občine Žalec, Vrtec Braslovče, Vrtec Prebold, Vrtec Bambi, Vrtec Radeče).

LOGOPEDSKA OBRAVNAVA

V šolskem letu 2019/2020 začasno ne izvajamo logopedskih obravnav.

 DIAGNOSTIKA

Poleg specialno pedagoške diagnostike nudimo tudi socialno pedagoško in psihološko diagnostiko.

 

KOMPETENCE IN PODROČJA STROKOVNEGA DELOVANJA

Ime in priimek Izobrazba Strokovne kompetence
Barbara Bizjak Žerjav profesorica defektologije ADD, ADHD, Senzorna integracija, Osnove dela po metodi DirFloortime, plesno gibalne igre, Kibernetična metoda.
Marjanca Confidenti
Anja Jeršič mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Šolski mediator, Poučevanje po metodi AC, Možganom prilagojeno učenje in pristopi k samostojnemu učenju

Specialno pedagosško diagnostično testiranje

Ema Fene Socialna pedagoginja Socialno pedagoško diagnostično testiranje
Anja Jularič Psihologinja Psihološko diagnostično testiranje
Barbara Korošec mag. prof. inkluzivne pedagogike Brain Gym
Milena Nareks Specialna pedagoginja

Disleksija,  diskalkulija, disgrafija, Brain Gym,

Specialno pedagoško diagnostično testiranje

Karmen Posedel Golob Profesorica defektologije

Specifične učne težave( dispraksija, disleksija, diskalkulija, disgrafija.), Uporaba IKT pri učencih s SUT,

PECS (Picture Exchange Communication System) Level 1, Level 2,Obravnava otrok z MAS ( motnje avtističnega spektra),

Usposabljanje za vodenje samozagovorniških skupin otrok s PP,

Marte Meo-praktik

Certifikat of training SoSAFE,

Specialno pedagoško diagnostično testiranje

Edita Rihar Škoflek prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, profesorica MVO (motnje vedenja in osebnosti)

Strategije obravnavanja otrok z motnjami avtističnega spektra,

Otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami, šolski mediator, disleksija.

Specialno pedagoško diagnostično testiranje

Patricija Roškar Inkluzivna pedagoginja (prof. slovenščine)
Neja Srčič mag. prof. inkluzivne pedagogike
Timea Starič prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike
Petra Tevžič profesorica defektologije ADD, ADHD, Senzorna integracija, Osnove dela po metodi DirFloortime, plesno gibalne igre, Kibernetična metoda.
Katja Ugovšek mag. prof. inkluzivne pedagogike

 

  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(Skupno 1.105 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost