Letni program dela za šolsko leto 2020/2021:

MESEC:

TEMA:

DEJAVNOSTI:

SEPTEMBER

Uvodno srečanje

Ureditev INFO table ŠS.

Seznanitev  z nalogami in poslanstvom šolske skupnosti in pomenom prenašanja informacij med njimi in njihovimi oddelki.

Predstavitev programa dela.

Pobude in želje v tednu otroka.

OKTOBER

Komunikacija

Socialne in sprostitvene igre.

Zakaj je potrebno med seboj komunicirati?

Odzivi oseb glede na posamezne besede.

Kaj je dobra in kaj slaba komunikacija?

Tema se povezuje s temo v tedni otroka – »Odgovor je pogovor«

NOVEMBER

Komunikacija (Igre vlog)

 

Kako in na kakšen način se med seboj sporazumevamo (npr. doma, v šoli, za računalnikom..)

Primeri ustreznih in neustreznih oblik komunikacije.

DECEMBER

Praznovanje in socialne igre

Ustvarjalna delavnice

Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

JANUAR

Aktivno preživljanje prostega časa, pasti interneta

Debata, ogled spletnih pasti

Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

FEBRUAR

Kultura in vedenje

Kakšne so primerne oblike vedenja glede na okolje (kino, trgovina, park,….)

Zbiranje vprašanj, mnenj, pobud.

MAREC

Obravnavanje teme/vsebine po izboru učencev

Vsebina ure in dejavnosti se izvajajo glede na želje, interese učencev.

Debata.

APRIL

Ustrezna komunikacija in uporaba socialnih omrežij

Pregled socialnih omrežij

Kako in zakaj komuniciramo preko socialnih omrežij?

Kako pomembna so za učence socialna omrežja?

MAJ

Sprostitev v naravi

Vizualizacija,  sprostitev v naravi

Šolski časopis – prispevek ŠS.

JUNIJ

Zaključno srečanje

Analiza, pregled dela, debata o varnem preživljanju počitnic.

(Skupno 318 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost