Vpis v srednjo šolo je pomemben korak za vsakega devetošolca, da je odločitev o najbolj ustreznem programu lažja, učencem in staršem nudi usmeritve svetovalna služba. Učencem predstavimo različne programe, na katere se lahko vpišejo in možne poklicne poti. Povprašamo jih po njihovih interesih, jih informiramo o informativnih dnevih, vpisnem postopku, jim pomagamo pri prijavi in vpisu ter jih podpiramo na njihovi poti iskanja poklicne poti.

 

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V PRVI LETNIK SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

12. in 13. 2. 2021 (petek in sobota)

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

Do 2. 4. 2021

Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole (pripravi svetovalna služba)

8. 4. 2021 do 16.00 ure

MIZŠ javno objavi številčno stanje prijav

Do 22. 4. 2021

Morebitni prenosi prijav za vpis na srednje šole

Do 21. 5. 2021

Javna objava omejitev vpisa

15. 6. 2021

Zaključek 9. razreda in razdelitev spričeval

Med 16. in 21. 6. 2021 do 14.00 ure

Vpis na srednje šole (vabila vam pošljejo srednje šole)

Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2021/22 najdete na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Pri vsakem koraku bo svetovalna služba nudila podporo in dodatno informirala tako učence kot starše.

 

ŠOLANJE

Učenci, ki se šolajo v prilagojenih izobraževalnih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS), se po končani osnovni šoli vpišejo v programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki trajajo 2 leti.

Srednje šole in programi, ki izvajajo NPI v savinjski regiji:

Spletne strani srednjih šol:

ŠOLSKI CENTER CELJE: https://www.sc-celje.si/ (Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko: Preoblikovalec tekstilij; Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije: Pomočnik v tehnoloških procesih; Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja: Pomočnik pri tehnologiji gradnje)

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR: https://sc-s.si/joomla/index.php/izobraevalni-programi (Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

ŠOLSKI CENTER VELENJE: http://www.scv.si/sl/mediji/izobrazevanje-2/ (Šola za strojništvo, geotehniko in okolje: Pomočnik v tehnoloških procesih; Šola za storitvene dejavnosti: Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

 

Opisi poklicev v NPI:

 

Preberi, kaj si o srednjih šolah povedali bivši učenci II. OŠ Žalec …

Preoblikovalec tekstilij

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v biotehniški oskrbi

 

POVEZAVE DO KORISTNIH INFORMACIJ:

 

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost