Kaj je šolska skupnost

Šolska skupnost II. OŠ Žalec

Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost.

Skupnost učencev šole preko predstavnikov sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

– skrbi za dosledno izvajanje pravil šolskega reda
– zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti,

ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnateljico na morebitne

kršitve pravic učencev,
– sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih,
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
– oblikuje šolska pravila in posledice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja,
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

 

Izvršilni organ sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti.

 

 

1. razred Danijel Oštir
2. razred Taja Zupanc
3. razred Teja Vidic
4. razred Alen Kovačič
5. razred Leon Vidmajer
6. razred Žiga Gnader
7. razred Marko Vranič
8. razred Miha Stropnik
9. razred Staša Dajič
PPA Denis Dernovšek
PPB Anja Vidic
PPC Goran Božič

 

Mentorica šolske skupnosti: Karmen Posedel Golob

(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)